Belastingen

Naast uw administratie en jaarrekeningen verzorgen wij ook graag uw fiscale zaken. Eigenlijk zijn deze werkzaamheden niet los van elkaar te zien. Bij het opstellen van de jaarrekening zijn er vaak belastingtechnische zaken van belang en aan de hand van de jaarrekening en de gevoerde administratie worden er aangiften ingediend.

Wij zorgen er voor dat het doen van aangiftes, het controleren van aanslagen en het eventueel maken van bezwaar op correcte wijze en tijdig worden uitgevoerd.  Naast deze reguliere werkzaamheden is het ook belangrijk om de overige fiscale zaken die van belang voor u en uw onderneming zijn goed in het oog te houden.  Wij volgen de fiscale actualiteiten op de voet en indien nodig attenderen wij u op de zaken die voor u interessant kunnen zijn en ondernemen in overleg met u zo nodig de gewenste actie.

Ook kunnen wij u begeleiden bij de fiscaal complexere zaken, hierbij valt te denken aan een bedrijfsoverdracht, herstructurering of het veranderen van de ondernemingsvorm. Tevens kunnen wij u in contact brengen met externe deskundigen, zoals een notaris of advocaat.