Management

Indien u zich afvraagt waarom niet alles op rolletjes loopt, de resultaten achter blijven, problemen met personeel is, de administratie rommelig is, de debiteuren niet betalen. Dan kan Twins Solutions u helderheid verschaffen.

Het beheersen van bedrijfsprocessen is één van de grootste uitdagingen binnen elk bedrijf. Dit wordt bereikt door de geformuleerde strategie en afgeleide doelstellingen periodiek te vergelijken met de werkelijke behaalde resultaten. Dit wordt kortweg het controlesysteem genoemd. Het onderzoek binnen het systeem op mogelijke verbeteringen en/of vervangingen staat bekend als auditing. Beide begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Na het auditen van uw controlesysteem kunnen wij u verschillende adviezen geven.